close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Yasal Bilgiler

DenizYatırım "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet iznine sahiptir. Bu kapsamda sunmaya yetkili olduğumuz Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.

2021 yılı YTM Zaman Aşımı Listesi

2022 yılı YTM Zaman Aşımı Listesi

2023 yılı YTM Zaman Aşımı Listesi

Acil Durum Eylem Planı

Acil ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecek İletişim Bilgilerimiz ve Müşteri Risklerini Azaltacak Asgari Tedbirler

Bankamız SPK Yetki Belgesi

Bankamız Yetkiler Tablosu

Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasası Araçları İçin Verilen Anlık Alım Satım Fiyat Teklifleri (Türev Araçlar Hariç)

Çerez Politikası

DenizYatırım Masraf ve Komisyonlara İlişkin Tarife Tablosu

Elektronik Ortamda Yapabileceğiniz İşlemler ve Tarafınıza Yapılacak Bildirimler

Emir Gerçekleştirme Politikaları

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas & Tasfiyesi İzlenecek Yöntem

İnternet Sayfamızda Verilen Bilgiler Genel Nitelikte Olup Alım Satım Kararlarıızı Destekleyecek Yeterli Bilgi Sayfamızda Olmayabilir

İşlemlere Ait Asgari Unsur ve Riskler

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kullanılan Bilgisayar Ağı & Şifreleme Sisteminin Olası Riskler ve Güvenliği

Kullanımına Açtığımız İşlem Platformu ve Bilgisayar Ağı Hakkında Bilgi

Kurumumuzun Yetki Belgesi

Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluş Bilgileri

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

SPK Kamuyu Aydınlatma Duyurusu

SPK Kamuyu Aydınlatma Formu

Sunmaya Yetkili Olduğu Hizmetler

Tezgahüstü Türev Dayanak Varlık Listesi

TSPB Müşteri Uyuşmazlığı Hakem Heyeti Hakkında

Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi