ATLAS E Açk. Tarihi Ref. Tarihi Kaynak Konular
31.12.2009 04.01.2010 BIST Bülteni YÖNETİM
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.12.2009 tarihli yazısı 
aşağıya çıkarılmıştır.
"31.12.2009 tarihinde saat 18:23'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu: Atlas Y.O Yönetim Kurulu Kararı
Ömer BUMEDİAN'ın yürütmekte olduğu Genel Müdürlük görevinden istifasının 
kabulüne ve tüm imza yetkilerinin kaldırılmasına boşalan Genel Müdürlük görevine 
vekaleten İbrahim BAYUS'un 04.01.2010 tarihi itibariyle atanmasına ve kendisine 
birinci derece imza yetkisi verilmesine Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Öztürk'ün 
istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine bir sonraki Genel Kurul' un 
onayına sunulmak kaydı ile Ömer Bumedian'ın seçilmesine kendisine birinci derece 
imza yetkisi verilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi."